czyste-wejscie.pl

ul. Wolińska 19
64-100 Leszno
tel/fax: +48 (65) 533 0743
tel. kom.: +48 533 338 987
info@czyste-wejscie.pl

Firma Szymkowiak Damian Szymkowiak | Adres siedziby: ul. Kolbego 16, 64-115 Święciechowa
Wpis do Ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta gminy Święciechowa pod numerem 1268
NIP 6972081822 | REGON 411480306