Rodzaje wycieraczek

Wycieraczki służą odprowadzeniu nadmiaru wody i zanieczyszczeń wnoszonych na butach. Różnica między wycieraczkami przydomowymi i obiektowymi polega na wielkości oraz zastosowanych w niej rozwiązań technicznych.

Poniżej przedstawiamy typy wycieraczek, według podstawowego podziału. Przedstawione ruszty i wycieraczki, są powszechnie stosowane i mogą występować w różnych kombinacjach.